Τι είναι τα κεφάλαια κλειστού τύπου (close ended funds)

Τα κεφάλαια κλειστού τύπου (closed-end funds) είναι είδος επενδυτικού κεφαλαίου το οποίο έχει σταθερό αριθμό μετοχών που δεν αλλάζουν μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Αυτές οι μετοχές εμπορεύονται σε δημόσιες αγορές, όπως το χρηματιστήριο.


Τα βασικά χαρακτηριστικά των κλειστού τύπου κεφαλαίων είναι:


1. Σταθερός Αριθμός Μετοχών: Μετά την αρχική δημόσια προσφορά, το κεφάλαιο δεν εκδίδει ή αποσύρει μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές αγοράζουν ή πωλούν μετοχές μεταξύ τους, και όχι από/προς το ίδιο το κεφάλαιο.


2. Εμπορικότητα: Οι μετοχές τους εμπορεύονται σε δημόσιες αγορές, όπως το χρηματιστήριο, και η τιμή τους καθορίζεται από την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή των μετοχών μπορεί να διαφέρει από την καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (NAV) του κεφαλαίου.


3. Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων: Τα κεφάλαια αυτά συνήθως διαχειρίζονται ενεργητικά, με έναν διαχειριστή που αποφασίζει ποια περιουσιακά στοιχεία θα αγοράσει ή θα πουλήσει. Τα κλειστού τύπου κεφάλαια μπορεί να προσφέρουν διαφορετικές επενδυτικές ευκαιρίες από ανοικτού τύπου κεφάλαια ή ETFs, και συχνά έχουν διαφορετική δομή αμοιβών και διαχείρισης. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να κατανοήσουν τις διαφορές και τους κινδύνους πριν επενδύσουν σε αυτά τα κεφάλαια.


Παράδειγμα:

Ανοικτού Τύπου Real Estate Fund


1. Ευελιξία στην Έκδοση Μετοχών: Το κεφάλαιο μπορεί να εκδώσει νέες μετοχές ή να αγοράσει πίσω μετοχές από τους επενδυτές όποτε χρειάζεται.


2. Τιμή Μετοχής: Η τιμή της μετοχής βασίζεται στην καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων (NAV) του κεφαλαίου και όχι στην αγοραία τιμή.


Παράδειγμα: Εάν επιθυμείτε να επενδύσετε σε ένα ανοικτού τύπου real estate fund, αγοράζετε μετοχές απευθείας από το fund ή τις πουλάτε πίσω σε αυτό, με τιμή που αντανακλά την NAV. Αυτό σημαίνει ότι το fund μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιό του εκδίδοντας περισσότερες μετοχές, και το επενδυτικό σας πορτφόλιο αποτελείται κυρίως από ακίνητα.


Κλειστού Τύπου Real Estate Fund


1. Σταθερός Αριθμός Μετοχών: Μετά την αρχική προσφορά, το κεφάλαιο δεν εκδίδει ή αγοράζει πίσω μετοχές.


2. Εμπορικότητα σε Αγορές: Οι μετοχές εμπορεύονται στο χρηματιστήριο, και η τιμή τους καθορίζεται από την αγορά, όχι αποκλειστικά από την NAV.


Παράδειγμα: Εάν επενδύσετε σε ένα κλειστού τύπου real estate fund, αγοράζετε μετοχές στο χρηματιστήριο από άλλους επενδυτές και όχι από το fund άμεσα. Η τιμή των μετοχών μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την NAV, ανάλογα με τη ζήτηση και προσφορά στην αγορά. Το επενδυτικό σας πορτφόλιο επίσης αποτελείται από ακίνητα, αλλά η αξία του επηρεάζεται από την αγοραία τιμή των μετοχών.


Εν κατακλείδι, η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο εiδών real estate funds είναι ο τρόπος αγοραπωλησίας των μετοχών και η καθορισμός της τιμής τους.