Τι είναι τα βιώσιμα σπίτια

Τα βιώσιμα σπίτια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και την εξοικονόμηση Η κατασκευή και η λειτουργεία τους βασίζεται στην χρήση βιώσιμων υλικών και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. H ηλιακή ενέργεια, η θερμομόνωση και οι βιοκλιματικές τεχνικές είναι βασικές πτυχές των βιώσιμων σπιτιών που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φιλικό προς το περιβάλλον, άνετο και υγιεινό για τους κατοίκους τους.