Τι είναι οι στρατηγικές για βιώσιμη ανάπτυξη

Στρατηγικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Είναι πρακτικές που επιδιώκουν να εξισορροπήσουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να έχει πολιτικές ανακύκλωσης, να χρησιμοποιήσει ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές και να ακολουθήσει χρηματοικονομίκες πρακτικές για να μειώσει το περιβάλλοντικό της αποτύπωμα.