Τι είναι η πιστοποίηση LEED Gold

Η πιστοποίηση LEED Gold είναι μια από τις κατηγορίες του συστήματος πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), το οποίο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία βιώσιμων κτιρίων. Η πιστοποίηση LEED Gold δείχνει ότι ένα κτίριο ή ένα έργο έχει επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο βιωσιμότητας με βάση κριτήρια όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση βιώσιμων υλικών και η δημιουργία ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.