Τι είναι τα κριτήρια ESG

Τα κριτήρια ESG αναφέρονται σε μια σειρά από περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επίδραση ενός επιχειρηματικού ή επενδυτικού σχεδίου. Αυτά τα κριτήρια βοηθούν τους επενδυτές να αξιολογήσουν τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν από την άποψη της ηθικής και της βιωσιμότητας