Τι είναι η Συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA)

Η Συμφωνία Αγοραπωλησίας (Sale and Purchase Agreement) είναι ένα νομικό έγγραφο που διαμορφώνεται μεταξύ δύο μερών (αγοραστή και πωλητή) και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας συναλλαγής αγοραπωλησίας. Συνήθως, αυτό το έγγραφο χρησιμοποιείται σε συναλλαγές ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων και περιλαμβάνει στοιχεία όπως η τιμή αγοράς, οι όροι πληρωμής, οι εγγυήσεις, οι υποχρεώσεις των μερών και οι όροι παράδοσης του ακινήτου ή της επιχείρησης.