Τι είναι η εμπορική αξία ακίνητου;

Εμπορική αξία είναι η τιμή που κάποιος θα πληρώσει για να αγοράσει ένα ακινήτου.

 Η εμπορική αξία δεν έχει μια στάνταρ τιμή, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα που αξίζει 100.000 ευρώ και λόγω κρίσης δεν μπορεί να πουληθεί σε αυτήν την τιμή, η εμπορική του αξία πέφτει.

 H εμπορική αξία συνήθως είναι διαφορετική και από την αντικειμενική αξία του ακινήτου.