Τι σημαίνει ο όρος αντικειμενική αξία;

Αντικειμενική αξία ακινήτου είναι η αξία του σύμφωνα με την εκτίμηση της εφορίας. Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιούνται ειδικοί πίνακες ανά περιοχή μαζί με μια σειρά κριτηρίων.

Είναι η ελάχιστη αξία στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος και όλα τα έξοδα μεταβίβασης. Πάνω στην αντικειμενική αξία πληρώνονται οι φόροι όπως ο ΕΝΦΙΑ.