Τι σημαίνει ο όρος πλειστηριασμοί ακινήτων;

Πλειστηριασμοί ακινήτων είναι η δέσμευση ακινήτων (σπιτιών, διαμερισμάτων, οικοπέδων κλπ) από τράπεζες ή άλλους εγγυητές.

 Οι πλειστηριασμοί γίνονται σε περίπτωση που κάποιος έχει πάρει δάνειο από μια τράπεζα, έχει βάλει υποθήκη το ακίνητο και δεν μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο του.

Η διαδικασία γίνεται απο συμβολαιογράφο και τα ταλευταία χρόνια μόνο ηλεκτρονικά. Το επίσημο site για πλειστηρισμούς ειναι το eauction.gr