Τι σημαίνει ο όρος δίνω προσφορά για ένα ακίνητο;

Είναι συνήθως η πρώτη τιμή που δίνει ο πιθανός αγοραστής του ακίνητου στον πωλητή. Ο πωλητής μπορεί έπειτα να την δεχτεί, να την απορρίψει ή να την διαπραγματευτεί.