Τι είναι τα έργα αλλαγή χρήσης;

Στα έργα αλλαγή χρήσης (είναι όταν) αγοράζουμε ένα χώρο που έχει μια συγκεκριμένη χρήση π.χ. γραφεία και το μετατρέπουμε σε κάτι διαφορετικό π.χ. διαμερίσματα, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες.