Τι είναι Κοινοπρακτική επένδυση / Bien Syndicates;

Κοινοπρακτική επένδυση προκύπτει όταν μια ομάδα επενδυτών ενώνεται για να υλοποιήσει ένα κοινό έργο, που θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα λόγω του μεγάλου ποσού χρημάτων ή της εξειδίκευσης που απαιτεί.