Τι είναι η τροχιά σύγκλισης τις αποδόσεις των ακινήτων (mean reversion)

Η τροχιά σύγκλισης στις αποδόσεις των ακινήτων αναφέρεται στην τάση μιας μεταβλητής, όπως η αξία ή η απόδοση ενός ακινήτου, να επιστρέφει ("συγκλίνει") προς ένα μέσο όρο ή μια κανονική τιμή μακροπρόθεσμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν η τιμή ή η απόδοση ενός ακινήτου αποκλίνει σημαντικά από την κανονική της τιμή, αναμένεται μακροπρόθεσμα να επιστρέψει πίσω σε αυτήν την τιμή.