Τι είναι η στρατηγική αποεπένδυσης

Είναι η πώληση από μια εταιρία συγκεκριμένων επιχειρηματικών μονάδων ή επενδύσεων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να πουλήσει μια δραστηριοτητα (π.χ. κατασκευή κτηρίων) που δεν είναι κερδοφόρο για να εστιάσει σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες (π.χ. διαχείριση κτηρίων).