Τι είναι η πιστοποιήσεις BREEAM

Η πιστοποίηση BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της βιωσιμότητας των κτιρίων. Αναπτύχθηκε από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κατασκευών (Building Research Establishment - BRE) στο Ηνωμένο Βασίλειο.Κάποια από τα κρητίρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγιση των κτιρίων με βάση το BREEAM είναι: η χρήση των φυσικών πόρων, η διαχείριση των αποβλήτων, η ποιότητα του αέρα και του νερού, καθώς και η ευεξία των χρηστών. Βασικός στόχος του BREEAM είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος στο περιβάλλον απο τον κατασκευασικό τομέα.