Πότε μπορώ να πάρω πίσω τα χρήματά μου;

Τα χρήματα παίρνονται  πίσω όταν τελειώσει η επενδυτική στρατηγική. Πχ αν η επενδυτική στρατηγική είναι η πώληση διαμερισμάτων, με την πώληση θα υπάρχει το μέρισμα και η επιστροφή χρήματων. Αυτό συνήθως γίνεται γύρω στους έξι μήνες. Ανάλογα όμως πάντοτε με την επενδυτική στρατηγική.