Υπάρχει ελάχιστο όριο;

Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ χαμηλό όριο. Έχουμε βάλει σαν όριο το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ σαν δοκιμαστικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι λίγοι άνθρωποι που δεν μας ξέρουν θα βάλουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αλλά αν βάλουν 1000 ευρώ στην αρχή, μπορούν θεωρητικά να δουν τις αποδόσεις και αν θέλουν να συνεχίσουν.