Ποιος κάνει την ανακαίνιση; Μπορείτε να εγγυηθείτε ποιότητα;

Την ανακαίνιση την κάνουμε εμείς και για αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα. Η εγγύηση δεν είναι προφορική, αλλά γραπτή, γιατί νιώθουμε σίγουροι για τη δουλειά που κάνουμε και τα υλικά που χρησιμοποιούμε.