Γιατί να σας εμπιστευτώ;

Εμπιστευτείτε όχι τόσο εμάς, αλλά πρώτα τα συμβόλαια και τους νόμους. Γιατί η αγορά και η ανακαίνιση του διαμερίσματος γίνεται στο όνομα σας και υπογράφεται συμβολαιογραφικά. Επιπρόσθετα, υπάρχει η εταιρική εγγύηση, που σχεδόν κανείς δεν προσφέρει στην αγορά. Με την εταιρική εγγύηση εξασφαλίζεστε για όποια εργασία γίνει από εμάς στο διαμέρισμα που θα αγοράσετε.