Πώς σας στέλνω χρήματα;

Στέλνεις χρήματα στο λογαριασμό της εταιρείας απευθείας. Αρά δεν παίρνουμε εμείς τα χρήματά σου, αλλά η νέα εταιρεία από την οποία παίρνεις τα ποσοστά. Νομικά είσαι καλυμμένος ότι τα χρήματά πηγαίνουν στην νέα εταιρεία, που μπορείς να ελέγχεις. Και αντίστοιχα, η εταιρεία θα δόσει τα χρήματα πίσω στον επενδυτή μόλις τελειώσει η επένδυση, μέσω μερισμάτων ή μέσω επιστροφής κεφαλαίου.